Официальные условия проведения акции «Більше бонусів до новорічних свят з Visa»

 

1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

 

Організаторами акції є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»,  ТОВ «ІЗІ СОФТ» та ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Акція проводиться за підтримки міжнародної платіжної системи Visa International.

Термін проведення Акції – з 1 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року включно, при цьому на розсуд Організаторів період проведення Акції можуть бути змінені. 

 

 

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ 

 

В акції можуть прийняти участь: 

 •  громадяни України; 
 •  проживають на території України та досягли повноліття (18 років); 
 •  мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право ініціювати та здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; 
 •  є зареєстрованими користувачами мобільного додатку «Скануй Купуй» та здійснюють оплату товарів в мережі магазинів «АТБ-МАРКЕТ» за допомогою Карти Visa.

   

   

  3. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

   

  3.1. Для того, щоб взяти участь необхідно в період дії Акції здійснити оплату (переказ коштів) з використанням Карти Visa у мобільному додатку «Скануй Купуй»

   в мережі магазинів «АТБ-МАРКЕТ» на суму одного чеку більше 100 (ста) гривень.  

  3.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

  3.3. Організатори не несуть відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції умов, передбачених даними Офіційними умовами.  3.4. Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації Організаторам (в тому числі інформації щодо номерів телефонів та інших даних).

   

   

  4. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКЦІЄЮ 

   

  4.1. У разі виконання Учасником Акції Офіційних умов, такий Учасник Акції набуває право на отримання Заохочення. 

  4.2. Заохоченням є нарахування Учаснику 20 Балів на особистий аккаунт мобільного додатку «Скануй Купуй» за кожну покупку в мережі магазинів Інформаційного партнера на суму одного чеку від 100 (ста) гривень, при цьому нарахування Балів здійснюються Організатором-1 та Організатором-2 не частіше ніж 1 раз на 1 день і кількість нарахувань Балів обмежено до 5 разів за весь період дії Акції.

  4.3. Нараховані Бали Учасник Акції може отримати шляхом викупу нарахованих Балів із розрахунку 0,10 гривень за кожні 20 (двадцять) Балів та за умови збереження Картки Visa у мобільному додатку «Скануй Купуй».

  4.4. Викуплені Бали Учасник може витратити на купівлю товарів в мережі магазинів «АТБ-МАРКЕТ» окремим чеком із розрахунку 1 Бал – 1 гривня.

  4.5. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України. 

  4.6. Організатори Акції залишають за собою право змінити Заохочення Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними умовами.

   

  5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

   

  5.1. Інформування про умови Акції згідно даними Офіційними умовами здійснюється шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті easypay.ua, у мобільному додатку «Скануй Купуй», на офіційному Інтернет-сайті «АТБ-МАРКЕТ».

  5.2. Дані Офіційні умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування визначеним в п.5.1. способом цих Офіційних умов.

   

   

  6. ІНШІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

   

  6.1 Рішення Організаторів та Партнерів з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають. 

  6.2. Організатори та Партнери залишають за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Офіційні умови.

  6.3. Організатори залишають за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь- який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції. 

  6.4. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними умовами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Офіційними умовами. Невиконання умов даних Офіційними умовами вважається відмовою особи від участі в Акції. 

  6.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Офіційних умов, та/або питань, не врегульованих Офіційними умовами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організаторами та Партнерами Акції. При цьому таке рішення Організаторів та Партнерів Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

  6.6. Ці Офіційні умови жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції. У всьому, що не передбачено цими Офіційними умовами, Організатор, Партнери та Учасники керуються чинним законодавством України.

  6.7. Організатори та Партнери не несуть відповідальності за втрату Учасником доступу до особистого кабінету мобільного додатку «Скануй Купуй».

  6.8. Організатори та Партнери не несуть відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками проведення Акції, не виконували її умови протягом Строку дії Акції та/або несвоєчасно оповіщені про умови Акції, а також у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, що зазвичай є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банків-емітентів карток, тощо).

  6.9. Організатори та Партнери не несуть відповідальності за отримання від Учасників неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних для роботи мобільного додатку «Скануй Купуй».

  6.10. Беручи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними умовами Акції, при цьому не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організаторів, або пов’язаних з ним осіб, їх родичі, члени сім’ї (подружжя, діти, брати/сестри, батьки), особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років.

  6.11. В питаннях, не врегульованих цими Офіційними умовами, Організатори та Учасники керуються чинним законодавством України.

  6.12. Результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню.

   

  Інформацію про умови Акції має можливість отримати будь-яка фізична особа зателефонувавши  на гарячу лінію Організатора-1 за номером 0 (44) 537 33 74 (вартість дзвінків становить вартість послуг Вашого оператора стільникового або іншого виду зв’язку, згідно тарифів встановлених операторами).