Публічний договір

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ EASYPAY.UA

Ви погоджуєтесь, що цей Публічний договір в новій редакції набуває чинності для всіх користувачів з 02 листопада 2023 року та зобов’язані ознайомитись з його умовами.

Це Публічний договір між Вами (Користувачем), в подальшому – «Користувач» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІЗІ СОФТ», в подальшому – «Компанія», в особі директора Івашко В.Ю, що діє на підставі Статуту, регулює користування послугами платформи easypay.ua та дозволяє Користувачу здійснити створення індивідуального облікового запису (далі- Особистий кабінет Користувача) (далі – Сервіс, Послуга). Ініціювання фінансових операції з переказу коштів, та інших супутніх сервісів, що здійснюється Користувачем на платформі easypay.ua та /або у Особистому кабінеті Користувача здійснюється відповідно до Публічних договорів надавачів таких послуг, що розміщені на Сайті.

Використання платформи easypay.ua підтверджує, що Ви прийняли всі умови цього Договору, умови тарифного плану та положення про конфіденційність (Договір публічної оферти)

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ
 2. Користувач– будь-яка особа, що здійснила Реєстрацію на Сайті з метою використання Послуг та Сервісів easypay.ua, досягла 18 річного віку, і таким чином звернулась до Компанії за наданням послуг з обробки інформації (даних). Всі Користувачі за Договором набувають рівних прав та обов‘язків.

  Обробка інформації (даних) — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

  Особистий кабінет Користувача – персональна сторінка, вхід на яку здійснюється через Сайт та за допомогою якої Користувач має можливість самостійно керувати власним аккаунтом (профілем), переглядати історію операцій.

  Переказ коштів (далі - переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

  Платіж – рух певної суми коштів в національній валюті, ініційований Користувачем з метою оплати товарів, робіт або послуг за допомогою платіжних засобів, зокрема платіжних карток НСМЕП (ПРОСТІР), Visa, Mastercard і Cirrus/Maestro.

  Реєстрація – звернення Користувача до Компанії через Сайт з метою замовлення послуг з обробки інформації (даних) та підтвердження умов надання таких послуг (в т.ч. розмір та порядок нарахування та оплати послуг, комісії) в наслідок чого Компанію здійснює підключення Користувача до платформи easypay.ua шляхом створення індивідуального облікового запису (Особистий кабінет Користувача). Користувач отримує доступ до Особистого кабінету Користувача ввівши на Сайті логін/пароль, які зазначені Користувачем при Реєстрації або в наслідок зміни в подальшому, або шляхом використання додаткових методів зокрема передача даних облікового запису Google.

  Сайт (сайт www.easypay.ua, мобільні додатки easypay.ua) – сукупність файлів, текстової, графічної та іншої інформації, що розміщена на спеціальному сервері в мережі Інтернет, та прикладне програмне забезпечення, що забезпечує доступ Користувачів до цієї інформації та дозволяє отримувати платежі та перекази або самостійно ініціювати платежі та перекази, а також отримувати інші супутні Сервіси та Послуги.

  Платформа easypay.ua - сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу Користувачу користуватися Сервісами, Послугами та отримати сервісну (інформаційну) підтримку Служба підтримки – структурний підрозділ Компанії, який забезпечує інформаційну і технічну підтримку Користувачів. Служба підтримки працює цілодобово та 7 днів на тиждень та здійснює підтримку за допомогою телефону, електронної пошти, що зазначені на Сайті.

  Профіль користувача (Профіль) – група персоніфікованих даних щодо Користувача Сервісу.

  Адміністратор Платформи easypay (далі - Адміністратор) – уповноважений співробітник, що наділений правами управління обліковими записами користувачів, має повноваження на доступ до інформації з обмеженим доступом визначеного типу, а також здійснення моніторингу операцій з веб-сайтом та застосунками EasyPay.

  Авторизація – процедура надання Користувачу певних повноважень у автоматизованій системі Платформи easypay шляхом введення логіну та паролю, або шляхом використання додаткових методів зокрема передача даних облікового запису Google.

  Ідентифікація Користувача – встановлення особи Користувача в особливих випадках, або на вимогу законодавства України з наданням Користувачем відповідних документів, які підтверджують його особу.

  Агент програмного забезпечення (user-agent) – це програмний агент, який діє від імені Користувача та виступає як клієнт у комунікаційному протоколі, який використовується у зв'язках в клієнт-сервері розподіленої комп'ютерної системи.

  Сookies – поняття, яке використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у браузері, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано.

  Інші терміни використовуються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення здійснюється на основі загальноприйнятого змістовного навантаження.

 3. ПРЕАМБУЛА
  1. Цей Договір у відповідності до ст.641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Компанії, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання Послуг. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов, фізична особа цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір (акцепт), і з цього моменту вона визначається як Користувач.
  2. Користувач вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, шляхом реєстрації/входу/використання Сервісів на Сайті.
  3. Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з положеннями цього Договору що є чинними на момент реєстрації/входу/використання Сервісів.

   У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень Договору, Користувач не має права використовувати Послуги.

  4. Даний Договір має юридичну силу відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. На прохання Користувача, Компанія також може укласти паперовий Договір з підписами та печатками.
  5. Даний Договір є публічним і діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.
  6. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Користувач повинен припинити отримання Послуг в порядку, визначеному Договором. Якщо Користувач по закінченню 30 (тридцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Сайті, продовжує користуватись Послугами, Компанія вправі вважати, що Користувач згоден із внесеними змінами та доповненнями.
  7. Особистий кабінет доступний цілодобово і без вихідних. Винятками є періоди обслуговування системи і програм, коли доступ може бути обмежений.
  8. Функціональність Особистого кабінету постійно розвивається. Компанія залишає за собою право в будь-який час і без попередження внести зміни або доповнення, що стосуються функціональності використання Особистого кабінету.
  9. Мобільний застосунок easypay.ua– програмний інструмент швидкого доступу до Особистого кабінету, можливості здійснення фінансових операцій, та який працює на смартфонах з операційними системами Android і iOS.
  10. Цей Договір доступний для ознайомлення при реєстрації/вході в Особистий кабінет, при реєстрації/вході на Сайті.
 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Компанія зобов’язується надавати послуги з Реєстрації Особистого кабінету Користувача та обробки даних по платіжним операціям Користувачів, що включає:
   • реєстрація, налаштування та ведення аккаунта/профіля Користувача на Сайті;
   • візуалізація даних про оплати;
   • збір та передача даних захищеними каналами на авторизацію платіжної картки в процесинговий центр;
   • систематизація інформації здійснених платежів;
   • функціонування Служби підтримки Користувачів, (надалі – Послуги), а Користувач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги.
 5. ДІЇ КОРИСТУВАЧА З ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ
  1. Доступ до Особистого кабінету/Мобільного додатку, надається тільки фізичним особам – зареєстрованим Користувачам з використанням даних авторизації (логін, пароль).
  2. Для уникнення шахрайських реєстрацій використовується ідентифікація за номером телефону.
  3. Реєстрація Користувача відбувається шляхом вчинення Користувачем наступних дій:

   4.3.1. заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми і встановлення паролю;

   4.3.2. погодження з умовами цього Договору шляхом вибору відповідного пункту при реєстрації;

   4.3.3. введення одноразового паролю, який надсилається через смс-повідомлення на реєстраційний номер, що свідчить про підтвердження здійснених користувачем окремих дій на Сайті.

  4. Після реєстрації Користувач може відкоригувати і внести додаткові особисті дані, дані щодо власних платіжних карт тощо. Дані, що вказуються при реєстрації, та будь-які додаткові особисті дані, добровільно надані згодом, повинні бути правильними, оскільки вони є підставою для Вашої ідентифікації як Користувача Особистого кабінету у випадку зміни логіна, втрати доступу або обмеження доступу до облікового запису. Користувач несе відповідальність за збереження секретності даних доступу в Особистий кабінет, у тому числі пароля, які не повинен передавати третім особам.
  5. Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних.
  6. Сервіси можуть бути заблоковані або видалені, якщо Користувач використовує Сервіси у спосіб, який не відповідає умовам цього Договору або за рішенням Компанії
  7. Щоб видалити профіль, Користувачу необхідно скористатись відповідним функціоналом в Особистому кабінеті, та підтвердити свої дії, шляхом введення otp-паролю.
  8. Профіль користувача зберігається активним протягом 722 днів з моменту останньої успішної операції з управління обліковим записом (авторизація, платіжна операція з використанням облікового запису).
  9. Після закінчення вказаного строку здійснюється видалення профілю з відсутністю можливості відновлення доступу до нього без попередження користувача.
  10. Відновлення доступу до профілю видаленого користувачем можливе протягом 721 дня з дати видалення профілю шляхом відновлення доступу стандартними засобами сайту.
  11. Для відновлення/зміни пароля необхідно скористатися опцією «Змінити пароль», доступною в Особистому кабінеті. Для відновлення паролю слід перейти за відповідним посиланням, зазначеним у формі входу в Особистий кабінет.
  12. Забороняється використання програмного забезпечення, веб-ресурсів, застосунків належних EasyPay у цілях не передбачених виробником.
  13. Недокументоване використання сервісу може потягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 361-3631 Кримінального кодексу України.
 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Користувач має право:

   5.1.1. на своєчасне і якісне отримання Послуг;

   5.1.2. на безоплатне отримання від Компанії вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;

   5.1.3. на безоплатне вилучення персональних даних Користувача повністю або частково з Платформи easypay.ua, крім випадків передбачених законодавством, щодо інформації зберігання якої передбачено іншими нормативно правовими актами, або внесення змін до таких даних, а також користуватися іншими правами, наданими Законом України «Про захист персональних даних»;

   5.1.4. на одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент;

  2. Користувач зобов’язаний:

   5.2.1. виконувати умови Договору та дотримуватись вимог чинного законодавства України;

   5.2.2. при здійсненні Переказів та Платежів використовувати виключно платіжні засоби держателем яких Користувач є на законних підставах;

   5.2.3. дотримуватись тарифної політики Компанії;

   5.2.4. не надавати в користування свій Обліковий запис та/або логін і пароль третім особам, зберігати логін/пароль в таємниці та не розголошувати його третім особам;

   5.2.5. негайно, але не пізніше 24-годин повідомити Службу підтримки про факт компрометації логіна/пароля;

   5.2.6. не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

   5.2.7. не використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації в Сервісах;

   5.2.8. не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробки або поширення персональної інформації інших Користувачів;

   5.2.9. не намагатися одержати доступ до Облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

   5.2.10. не розміщувати шкідливе програмне забезпечення або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

   Користувач, який здійснив платіж з використанням Платформи easypay.ua зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну учаснику платіжної системи, що його обслуговував, внаслідок недотримання цим користувачем вимог щодо захисту інформації і проведенням незаконних операцій з компонентами платіжних систем (платіжні інструменти, обладнання, програмне забезпечення тощо). При цьому учасник платіжної системи, що обслуговує платника, звільняється від відповідальності перед платником за проведення платіжної операції (ч. 3 ст. 33 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).

  3. Компанія має право:

   5.3.1. в односторонньому порядку, самостійно, приймаючи до уваги кон’юнктуру ринку та інші економічні умов вводити платні Послуги та Сервіси, шляхом внесення змін до Договору;

   5.3.2. в односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Сервісів та Послуг, налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту, якщо це не обмежує обсяг та якість Сервісів та Послуг.

   5.3.3. відмовити Користувачу в Реєстрації або розірвати цей Договір, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що Користувач вчиняв дії направлені на погіршення якості Сервісів, використовував вкрадені платіжні засоби або здійснював шахрайські Платежі та Перекази, здійснював несанкціоновані дії щодо користувачів;

   5.3.4. призупиняти надання Сервісів на строк не більше 24 годин у випадку проведення профілактичних робіт, про що Користувачі повідомляються на Сайті та/або Службою підтримки;

   5.3.5. на підставі договорів або в інший, не заборонений чинним законодавством України спосіб, залучати третіх осіб з метою більш ефективного надання Послуг та Сервісів.

   5.3.6. зберігати та обробляти персональні дані Користувача та параметри карток, які стали відомі Компанії під час надання Послуг та Сервісів.

   5.3.7. вчиняти будь дії та/або сукупність дій, пов'язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Користувача (далі - Обробка персональних даних Користувача) та/або збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома, з метою захисту своїх прав та законних інтересів у судових та інших правоохоронних органах.

   5.3.8. акцептуванням цього Договору Користувач, як суб'єкт персональних даних, добровільно надає Компанії свою згоду на обробку персональних даних Користувача, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, пов'язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Користувача, згідно з метою обробки персональних даних, зазначену в цьому пункті Договору та/або з метою пропозиції будь-яких нових послуг і /або встановлення ділових відносин між Користувачем та Компанією на підставі договорів предмет яких відрізняється від предмета цього Договору. Термін зберігання персональних даних Користувача становить строк дії цього Договору та 5 років з моменту його розірвання. Обсяг персональних даних Користувача, щодо яких здійснюється процес обробки персональних даних Користувача і які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається сторонами, як будьяка інформація про Користувача та/або умови Договору, яка стала відома Компанії при встановленні відносин з Користувачем. Окрема згода Користувача на обробку персональних даних Користувача, наданої останнім згідно з умовами цього пункту, не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу персональних даних Користувача третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуванням цього Договору Користувач підтверджує, що його повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

   5.3.9. заблокувати і видалити Особистий кабінет Користувача Сервісу, якщо Користувач використовує Сервіси у спосіб, який не відповідає умовам цього Договору, правилам користування Особистого кабінету, або за рішенням Компанії.

   5.3.10. здійснити обмеження таких дій, або взагалі обмежити доступ до Облікового запису шляхом блокування Облікового запису, ір-адреси та інших ідентифікаторів до встановлення обставин та ліквідації причини у разі виявлення аномальної активності з використанням Облікового запису Користувача якщо структура та кількість запитів від Користувача свідчить, що вони створені програмним забезпеченням, яке не надане у використання Користувачеві для управління Обліковим записом Особистого кабінету та воно не налаштоване таким чином, щоб не здійснювати операції, які можуть викликати нестабільну роботу серверної та клієнтської сторони.

   5.3.11. заблокувати користувача до встановлення обставин та ліквідації причини у разі виявлення використання програмного забезпечення не передбаченого (виготовленого) Компанією чи на її замовлення у вигляді скриптів, виконуючих файлів, тощо

   5.3.12. здійснити обмеження операцій з Обліковим записом Адміністратором системи за фактом надходження скарги щодо протиправної діяльності з використанням Облікового запису Особистого кабінету користувача або встановлення Адміністратором системи факту порушення законодавства України чи дійсних Правил користування Особистим кабінетом, а також у інший спосіб передбачений законодавством України.

   5.3.13. здійснювати ідентифікація Користувача у разі обмеження доступу до Облікового запису за вказаних причин, та якщо в ході розгляду звернення користувача інформація не знайшла свого підтвердження, зняти обмеження з Облікового запису.

  4. Компанія зобов’язана:

   5.4.1. цілодобово підтримувати належну працездатність та он-лайн доступ до Сайту і Особистого кабінету Користувача, надавати послуги, Сервіси якісно та в обсягах передбачених Договором. Винятками є періоди обслуговування системи і програм, коли доступ може бути обмежений.

   5.4.2. забезпечити надійний та безпечний обмін інформацією з Користувачами;

   5.4.3. забезпечити зберігання в електронному вигляді даних про Користувача, платіжним засобам та Платежем, Переказам протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання Користувачу доступу до них;

   5.4.4. забезпечити належну роботу Служби підтримки;

   5.4.5. забезпечити конфіденційність даних Користувачів та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

   5.4.6. розміщувати на Сайті актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.

 7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
  1. Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється односторонньо Компанією, шляхом викладення на Сайті нової редакції Договору, при цьому нові умови надання Послуг, Сервісів вступають в дію з моменту розміщення нової редакції Договору або іншого часу, зазначеному на Сайті.
 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Договір є укладеним починаючи з дати Реєстрації Користувача та діє безстроково до дати коли Користувач повідомить про розірвання Договору або Компанія розірве Договір у випадках зазначених в Договорі. Наслідком розірвання Договору є припинення надання Сервісів та Послуг.
  2. У разі призупинення користування Послугою за цим Договором з ініціативи Користувача, яка відбувається шляхом звернення до Служби підтримки Договір вважається чинним.
 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягти згоди - у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
  1. Сторони визначають як конфіденційну і зобов’язуються не розголошувати наступну інформацію: пароль Користувача для доступу до Особистого кабінету Користувача, персональні та платіжні дані Користувача. Прийнявши умови цього Договору Сторони засвідчують розуміння усіх негативних наслідків розголошення зазначеної інформації.
  2. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації з порушенням законодавства, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяний збиток, що виник внаслідок такого розголошення.
  3. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних.
  4. У випадку, якщо при використанні Сервісів Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Компанії та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
  5. Компанія здійснює збір і може отримувати додаткові дані та інформацію про Користувача під час користування Платформою easypay.ua шляхом автоматизованого збору інформації про обладнання, з якого користувач користується Платформою easypay.ua, про програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерела посилань, переглянутих веб-сторінках, параметрах і налаштування інтернет-браузерів (User-agent), посиланнях, які Користувач використовував для доступу до Платформи easypay.ua, та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності в роботі з сервісами для користувача, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.
  6. Автоматизований збір деяких даних і застосування технології «cookies» сприяє поліпшенню функціональних характеристик Сервісу і розробці максимально зручних в користуванні Сервісів, допомагає оцінювати проведення рекламних і маркетингових кампаній, а також пропонує інформацію, яка може бути для користувача найбільш цікавою і корисною. Файли «cookies» — невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на комп’ютері Користувача (або іншому обладнанні) при першому відвідуванні Платформи easypay.ua і дозволяють розпізнати комп’ютер Користувача при повторному відвідуванні (наприклад, для того, щоб запам’ятати логін Користувача для входу в розділ «Особистий кабінет»). Файли «cookies» не можуть жодним чином впливати на роботу комп’ютера Користувача (або іншого обладнання) або його даних.
  7. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, який необхідний виключно для надання Послуг. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, Користувач попереджається в момент збору такої інформації. Компанія не здійснює збір будь-якої інформації, до збору якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення в скоєнні злочину або засудження до кримінальної відповідальності, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
  8. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цьому Договору.
  9. На Платформі easypay.ua можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цього Договору на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Користувач можете бути ідентифікований.
  10. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Проте, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза віданням Адміністраторів Сервісу, проте, здійснюється забезпечення застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації і даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
  11. Доступ до інформації і персональних даних надається тільки уповноваженим співробітникам Компанії, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних згідно з локальними актами.
  12. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
  13. Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних із персональними даними, за умови зазначення прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом.
  14. Згідно із законодавством України, персональні дані можуть бути передані правоохоронним, судовим органам та іншим установам з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.
  15. Правила конфіденційності встановлюють зобов'язання Платформи easypay.ua щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які користувач надає при здійсненні операцій та інших послуг, що реалізуються за допомогою Платформи easypay.ua.
 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Будь-які дії, здійснені з використанням логіну й пароля Користувача в Сервісах, вважаються такими, що ініційовані Користувачем.
  2. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що міститься в Сервісах.
  3. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення цього Договору, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (в тому числі, але не виключно за прямі та непрямі збитки третіх осіб та easypay.ua).
  4. Компанія не несе відповідальності та не відшкодовує Користувачу або третім особам будь-які збитки, що пов’язані з використанням Сервісів.
  5. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особив результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісів.
  6. Користувач несе відповідальність за достовірність даних зазначених при Реєстрації та здійсненні Переказів та Платежів.
  7. Компанія не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в - мережі електрозв’язку та радіозв’язку, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до Сервісів, за стан і справність, ремонт та обслуговування будь-яких програмно-технічних засобів, що не входять в зону його контролю.
 12. ІНШІ УМОВИ
  1. Здійснивши Реєстрацію Користувач приймає умови Договору та засвідчує цілковите розуміння його тексту, в т.ч. підстави виникнення, зміст, розмір, строки та умови виконання визначених ним зобов’язань, та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.
  2. Здійснивши Реєстрацію Користувач засвідчує свою згоду: а) на обробку та передачу своїх персональних даних (збір, накопичення, обробку, зберігання, використання і поширення) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на їх передачу третім особам, з метою належного виконання Послуг та надання Сервісів; б) отримання Користувачем від Компанії SMSповідомлень, дзвінків, електронних листів, повідомлень на Сайті в Особистому кабінеті Користувача, тощо з метою надання Послуг та Сервісів або інформацію рекламного характеру; в) на запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі звернення до Служби підтримки; г) з тим, що факт сплати Користувачем будь-якої плати за Договором за зміненими Компанією її розмірами є фактом безумовного підтвердження погодження з розміром поточної плати та/або будь-якого іншого платежу.

   11.2.1. Обслуговування Користувачів Віртуальної карти, що не пройшли ідентифікацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» за №3ІХ , в Особистому кабінеті та доступ до Віртуальної картки буде припинено 28.12.2022 року. Комісія за весь період обслуговування Користувачів Віртуальної карти, що не пройшли ідентифікацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» за №3ІХ по 28.12.2022 року в Особистому кабінеті становить 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 коп), з урахуванням ПДВ.

   У разі, якщо залишку коштів недостатньо для сплати комісії, розмір комісії встановлюється у розмірі такого залишку, та подальше нарахування та списання комісії не здійснюється.

   Сплата Комісії здійснюється без безпосередньої участі Користувача, за допомогою автоматичного списання коштів з віртуальної карти від EasyPay.

  3. Здійснивши Реєстрацію Користувач засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: переліку, умов та порядку надання Послуг та Сервісів; порядку зміни їх переліку; нормативних актів, що визначають вимоги до якості Послуг та Сервісів; порядку та системи оплати Послуг та Сервісів, форми розрахунків за їх надання; порядку розгляду звернень Користувачів; номерів телефонів та інших засобів зв‘язку із Службою підтримки.
  4. Згідно цього Договору Компанія не передає Користувачеві жодних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб.
 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ
 14. ТОВ «ІЗІ СОФТ»

  Ідентифікаційний код 34817577, Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, будинок 82А, корпус Б, офіс 312А.

  Телефон служби підтримки: 0-800-60-30-03. Ел.пошта: [email protected]

ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, користувач платформи easypay.ua (далі - Суб’єкт персональних даних), відповідно до вказаної мною інформації на сайті easypay.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ІЗІ СОФТ», код ЄДРПОУ 34817577 (далі - «Володілець») дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі користувачів платформи easypay.ua, володільцем якої є зазначене Товариство, на наступних умовах:

Суб’єкт персональних даних цим надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі користувачів платформи easypay.ua та на обробку своїх персональних даних Володільцем (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електрона пошта), а також інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб'єктом персональних даних Володільцю виключно в цілях реєстрації Суб'єкта персональних даних в базі користувачів платформи easypay.ua з подальшим направленням Суб'єкту персональних даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі, рекламного-інформаційних розсилок, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Володілець зобов’язується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.

Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Суб'єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода діє протягом невизначеного терміну.

Суб'єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Володілець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Суб’єкта персональних даних третіми особами, в тому числі працівниками Володільця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Володільцем або іншою особою з дозволу Суб’єкта персональних даних поза виконанням обов’язків за Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Володільця.